Ekan® SR 50

Rötre Çatlağı Azaltıcı Katkı

TS EN 934-1

 • EKAN®SR 50 beton ve harçlarda kuruma büzülmesini azaltmak için özel olarak formüle edilmiş klorürsüz bir katkı maddesidir. EKAN®SR 50, büzülme gerilimini ve zararlı çatlakları önemli ölçüde azaltır.

  EKAN®SR 50;

 • Taze ve sertleşmiş betonda kuruma büzülmesini en aza indirir – erken ve nihai priz sürelerini yaklaşık 30-60 dakika uzatır.

 • Su yapılarının su geçirimsizliğini iyileştirir.

 • Betonun durabilitesi ve servis ömrünü artırır.

 • Beton tabliyelerin birleşim detaylarında çıkabilecek bakım giderlerini azaltır.

 • Birleşimler arası genişletilmiş boşluklara olanak tanır.

Bu ürünü paylaş

TDS indir

Teknik

Özellikler

Homojen

Şeffaf

Hafif, zehirsiz

0,920 ± 0,03 kg/lt

5,00 ± 1,5

Dökme

Plastik Tank: 1000 Litre

Kullanım Alanları

 • Yüksek performans ve dayanım gerektiren, hazır ya da prekast betonla üretilmiş yapılarda kullanımı uygundur; örneğin:
 • Tabliyeler, otopark yapıları, yollar,

 • Yüksek su geçirimsizlik gerektiren yapılar (kanal, tank, depo, vb.),

 • Püskürtme beton uygulamaları

 • Harç ve dolgu malzemeleri

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 1 – 2 kg aralığındadır.

EKAN®SR 50’nin optimum dozajı, büzülmede talep edilen azalma oranı dikkate alınarak yapılacak olan yerel testlerden sonra belirlenmelidir.

EKAN®SR 50’nin düşük dozajlı kullanımlarında büzülmeler %30 civarında düşebilirken, tam dozajlı kullanımında %50’ye kadar azalabilmektedir. Aynı doz kullanılarak yapılan farklı dizaynlarda, ürün, s/ç oranı daha düşük olan dizaynda daha etkili olacaktır.

EKAN®SR 50, karışım suyuna veya ıslak haldeki beton karışımına son bileşen olarak eklenebilir. Ürünün homojen karışımı için, pan mikser kullanılıyorsa en az 60 saniye, trans mikserde ise 5 dakika karıştırılmalıdır.

Önlemler

EKAN®SR 50’nin raf ömrü, orijinal ambalajında, direkt güneş ışığından korunan kuru bir ortamda ve +2°C ile +35°C arasındaki bir sıcaklıkta saklandığında 12 aydır. +35°C’nin üzerindeki sıcaklıklar ürünü kullanılamaz hale getirirken, düşük sıcaklıklar veya donma ürünü bozabilir.

Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS) mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız.