Ekan®
SHOT 25 AF

Püskürtme Beton Katkısı

EKAN®SHOT 25 AF püskürtme beton üretiminde kullanılan, alkali içermeyen sıvı priz hızlandırıcı beton katkısıdır.

EKAN®SHOT 25 AF;

 • Betonun geri sıçrama riskini azaltır.

 • Alkali ve klor içermez.

 • Yer altı sularında ilave kirlilik oluşturmaz.

 • Toz oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

 • Tek seferde en fazla beton kalınlığının yakalanabilmesine imkan verir.

 • Baş üstü uygulamalarda betonun yapışmasını arttırarak kullanım kolaylığı sağlar.

Bu ürünü paylaş

Teknik
Özellikler

Homojen sıvı

Beyaz

1,38 – 1,42 kg/lt

2,00 – 3,5 (20°C)

150-850 mPa.s (20°C)

Dökme

Plastik Tank: 1000 Litre

Kullanım Alanları

 • Tünel,köprü, metro, baraj ve yeraltı çalışmalarında

 • Kavis, kubbe vb. serbest şekiller verilmek istenen yerlerde

 • Erken ve nihai dayanım istenen püskürtme beton uygulamalarında

 • Şev stabilizasyonunda

 • Yeraltı kaplama betonlarında

Uygulama

Dozaj: 1 m3 betonda bulunan bağlayıcı miktarının %3-%10’u oranında kullanılır.

Kullanım oranı uygulanan yüzeye, ortam sıcaklığına, püskürtme ekipmanının kapasitesine uygun olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle şantiyede ön deneme yapılması tavsiye edilir.

Yaş sistem uygulamasında; dozaj pompası ile ayrı bir hortum ile nozulun ucundan betona katılır.

Kuru sistemde; uygulama öncesinde su ile karıştırılarak ayrı bir hortumdan kuru beton karışımına nozulun ucundan eklenir.

Önlemler

EKAN®SHOT 25 AF’nin raf ömrü, orijinal ambalajında güneş görmeyen kuru yerde saklandığında 12 aydır.

Uzun sure bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

Donma-Çözülme sonrasında malzeme karıştırılarak kullanılmalıdır.

Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve
güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS) mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız