Ekan®
REDUCE IS

Krom (VI) İndirgeyici Katkı

EKAN®REDUCE IS, sıvı formda demir sülfat ile formüle edilmiş bir katkıdır.
EKAN®REDUCE IS aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Çimentodaki indirgenmiş krom seviyesini ileri seviyede koruma özelliğine sahiptir.

  •  Kullanımı kolaydır.

  • Sıvı formdadır.

  • Lekelenme veya gecikme etkisi yoktur.

  • Çimento ve beton katkıları ile uyumludur.

EKAN®REDUCE IS, hidrate çimentodaki Krom VI’yı Krom III’e indirger.
EKAN®REDUCE IS’in toz çimento formundaki etkinlik süresi maksimum 3 aydır.

Bu ürünü paylaş

Teknik
Özellikler

Sıvı

Koyu Yeşil

1,280 ±0,03kg/L

7,00 ± 1,5

Dökme
Yaklaşık 1350 kg ağırlığında 1 m3 IBC konteynerler

Kullanım Alanları

  • ENV 197-1’e göre tüm çimento tipleri, tip I – V

  • EKAN®REDUCE IS kullanımı çimento, harç veya betonun performansını etkilemez.

  • EKAN®REDUCE IS yaygın olarak kullanılan çimento katkıları ve beton katkıları ile uyumludur.

Uygulama

Dozaj: 1 ppm Krom (VI) için 300 gr/ton – 500 gr/ton.

EKAN®REDUCE IS’in optimum dozajı, talep edilen çimento raf ömrü ile çimento öğütme ve depolama koşullarına bağlı olacaktır.

EKAN®REDUCE IS’in çökelmesini önlemek için depolama tankında sirkülasyonu yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için lütfen EKAN satış temsilcileri ile iletişime geçiniz.

Önlemler

EKAN®REDUCE IS uygulanmış çimentolarda ≤ 2 ppm krom (VI) seviyeleri 3 aydan uzun süre korunmuştur.

Farklı tesislerdeki koruma stabilitesi öğütme ve depolama koşullarına bağlıdır.

EKAN®REDUCE IS kullanımında MSDS’de (Güvenlik Bilgi Formu) tanımlanan tüm önlemlere uyulmalıdır.