Ekan® SMART 1251 W

Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı
TS EN 934-2 Ç 12

  • EKAN®SMART 1251-W su azaltan bir orta akışkanlaştırıcı katkıdır.

  • EKAN®SMART 1251-W betonda homojenlik, pompalanabilirlik ve işlenebilirlik istenen durumlarda ve çeşitli iklim koşullarında kullanılır. Betonun mekanik özelliklerini iyileştirerek kolay yerleşmesini sağlar.
  • EKAN®SMART 1251-W betonun s/ç oranını düşürerek su geçirimsizliğine belirli bir oranda katkıda bulunur.

Bu ürünü paylaş

Teknik
Özellikler

Homojen

Kahverengi

1,14 ± 0,03 kg/lt

6,00 ± 1,5

Dökme

Plastik Tank: 1000 Litre

Kullanım Alanları

  • Her tip çimento ile (alüminliler hariç)

  • Hazır beton

  • Donatılı beton

  • Kütle betonu

  • Pompa betonu

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 0,5 kg ile 1,5 kg arasındadır.

EKAN®SMART 1251-W’nun optimum dozajı, betondan beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için EKAN Teknik Satış ekibine danışabilirsiniz.

EKAN®SMART 1251-W suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyunun ikinci yarısına katılması tavsiye edilir.

Önlemler

EKAN®SMART 1251-W’nun raf ömrü, orjinal ambalajında güneş görmeyen kuru yerde saklandığında 12 aydır.

Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

Donma-Çözülme sonrasında malzeme karıştırılarak kullanılmalıdır.

Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS) mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız.