Ekan® FLEX
927-N

Yüksek Oranda Su Azaltıcı Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı
TS EN 934-2 Ç 11.1 / Ç 11.2

  • EKAN®FLEX 927-N naftalen sülfonat bazlı, yüksek oranda su azaltıcı bir süper akışkanlaştırıcı katkıdır.
  • EKAN®FLEX 927-N özel formülü sayesinde betonun reolojisini iyileştirerek işlenebilirliği ve yerleştirilmesini kolaylaştırır. Yüksek işlenebilirlik istenen iklim koşullarında ve yüksek erken dayanım istenen şartlarda kullanımı uygundur.
  • EKAN®FLEX 927-N betonun s/ç oranını düşürerek su geçirimsizliğinin iyileşmesine fayda sağlar.
  • EKAN®FLEX 927-N‘nin polikarboksilat bazlı ürünlerle karıştırılmaması ve birlikte kullanılmaması önerilir.

Bu ürünü paylaş

Teknik
Özellikler

Homojen

Kahverengi

1,180 ± 0,03 kg/lt

6,50 ± 1,5

Dökme

Plastik Tank: 1000 Litre

Kullanım Alanları

  • Her tip çimento ile (alüminliler hariç)

  • Hazır beton

  • Donatılı beton

  • Kütle betonu

  • Pompa betonu, vb.

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 1,0 kg ile 2,0 kg arasındadır.

EKAN®FLEX 927-N’nin optimum dozajı, betondan beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için EKAN Teknik Satış ekibine danışabilirsiniz.

EKAN®FLEX 927-N suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyunun ikinci yarısına katılması tavsiye edilir.

Önlemler

EKAN®FLEX 927-N’nin raf ömrü, orijinal ambalajında güneş görmeyen kuru yerde saklandığında 12 aydır.

Uzun sure bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

Donma-Çözülme sonrasında malzeme karıştırılarak kullanılmalıdır.

Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS) mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız.