Ekan® FLEX
100-R

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper
Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

TS EN 934-2 Ç 3.1 / Ç 3.2

  • EKAN®FLEX 100-R naftalen sülfonat bazlı, yüksek oranda su azaltıcı bir süper akışkanlaştırıcı katkıdır.
  • EKAN®FLEX 100-R, özel formülü sayesinde betonun reolojisini iyileştirerek işlenebilirliği ve yerleştirilmesini kolaylaştırır. Yüksek işlenebilirlik istenen iklim koşullarında, yüksek erken dayanım istenen şartlarda ve prekast beton üretiminde kullanımı uygundur.
  • EKAN®FLEX 100-R betonun s/ç oranını düşürerek su geçirimsizliğinin iyileşmesine fayda sağlar.

  • EKAN®FLEX 100-R’nin polikarboksilat bazlı ürünlerle karıştırılmaması ve birlikte kullanılmaması önerilir.

Bu ürünü paylaş

Teknik
Özellikler

Homojen

Kahverengi

1,10 ± 0,03 kg/lt

6,50 ± 1,5

Dökme

Plastik Tank: 1000 Litre

Kullanım Alanları

  • Her tip çimento ile (alüminliler hariç)

  • Hazır beton

  • Prekast beton

  • Donatılı beton

  • Kütle betonu

  • Pompa betonu, vb.

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento için 0,5 kg ile 2,0 kg arasındadır.

EKAN®FLEX 100-R’nin optimum dozajı, betondan beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için EKAN Teknik Satış ekibine danışabilirsiniz.

EKAN®FLEX 100-R suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyunun ikinci yarısına katılması tavsiye edilir.

Önlemler

EKAN®FLEX 100-R’nin raf ömrü, orjinal ambalajında güneş görmeyen kuru yerde saklandığında 12 aydır.

Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompasıyla homojen hale getiriniz.

Donma-Çözülme sonrasında malzeme karıştırılarak kullanılmalıdır.

Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Föyünde (MSDS) mevcuttur. Uzmanlarımıza danışınız.